Skip to main content
 

Poznejte Lipton

Naše hlavní zásady

Lipton se zavázal, že bude odebírat všechen svůj čaj udržitelným způsobem. Máme více než stoleté zkušenosti a chápeme důležitost udržitelnosti rozvoje. Abychom mohli svůj závazek splnit, zohledňujeme sociální, environmentální a ekonomické aspekty produkce čaje.

Dlouhodobý závazek

Je to filozofie respektování a pohledu do daleké budoucnosti, aby čaj mohl být pěstován a sklízen i pro potěšení příštích generací. Zároveň jako největší čajová značka na světě zjišťujeme, že není možné celkovou sociální, environmentální a ekonomickou udržitelnost vytvořit přes noc. Vzhledem k rozsahu našich ambicí však musíme postupovat po malých krocích.

Jako první krok jsme požádali organizaci Rainforest Alliance o certifikaci čajových plantáží Lipton v Kerichu v Keni. Protože kupujeme čaj také od ostatních dodavatelů,  požádali jsme o certifikaci také je. Zavázali jsme se, že od roku 2010 budeme odebírat všechny čaje použité v sáčcích Lipton Yellow Label v Západní Evropě jen z farem certifikovaných Rainforest Alliance.

Plánujeme rozšíření certifikace Rainforest Alliance na všechny čajové sáčky Lipton, a to od roku 2015.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance je nezávislá organizace, která pracuje s jednotlivci, komunitami a společnostmi, jejichž živobytí závisí na půdě, aby snížila ekologické dopady a zvýšila sociální a ekonomické přínosy.

Zavázali jsme se, že všechny čajové sáčky Lipton Yellow Lable prodané v Evropě budou do roku 2010 certifikovány Rainforest Alliance. Do roku 2015 rozšíříme certifikaci na všechny sáčky Lipton prodávané po celém světě.

Již před téměř 20 lety zavedla Rainforest Alliance metody stanovování standardů a certifikace dobře řízených lesů a zanedlouho poté vyvinula rozsáhlá pravidla a standardy pro trvale udržitelné zemědělství.

Rainforest Alliance pracuje s mnoha plodinami, včetně kávy, banánů, dřeva a čokolády. Společnosti, se kterými spolupracují, jsou mezi jinými Kraft, Chiquita, McDonalds, Innocent Smoothies a Ikea.

Více informací na: http://www.rainforest-alliance.org

Zavázali jsme se odebírat všechen náš čaj z trvale udržitelných zdrojů. Vzhledem k rozsahu našich ambicí však musíme postupovat po malých krocích. Prvním krokem bylo, že jsme požádali Rainforest Alliance o certifikaci čajových farem v Africe, včetně čajových plantáží Lipton.

NAHORU